yandex

Jamiyatning tashkiliy tuzilishi


Kuzatuv Kengashining tarkibi

Kasimova Dilbar Karimovna
Kasimov Munojatxon Akmal qizi
Kosimjonova Safina Pulatovna


Jamiyatning ijroiya organi

Jamiyatning kundalik faoliyatiga rahbarlik qilish vakolati yagona ijroiya organi – Bosh direktor tomonidan amalga oshiriladi.


Taftish komissiyasi

PDF


Kollegial bo'lim

PDF