yandex
...

Jamiyatning tashkiliy tuzilishi


Kuzatuv Kengashining tarkibi

Kasimova Dilbar Karimovna
Kasimov Munojatxon Akmal qizi
Kosimjonova Safina Pulatovna


Jamiyatning ijroiya organi

Jamiyatning kundalik faoliyatiga rahbarlik qilish vakolati yagona ijroiya organi – Bosh direktor tomonidan amalga oshiriladi.


Taftish komissiyasi

PDF


Kollegial bo'lim

PDF
#!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=706#!trpen#BannerText_#!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=707#!trpen#Seraphinite Accelerator#!trpst#/trp-gettext#!trpen##!trpst#/trp-gettext#!trpen#
#!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=708#!trpen#Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.#!trpst#/trp-gettext#!trpen#