yandex
...

Jamayat ustavi


Manfaatlar to'qnashuvida harakatlar to'g'risidagi nizomi

PDF

Dividend siyosati to'g'risidagi nizomi

PDF

Aksiyadorlar umumiy yig'ilish to'g'risidagi nizomi

Ichki nazorat to'g'risidagi nizomi

PDF

Dividend siyosati to'g'risidagi nizomi

PDF

Kuzatuv kengashi to'g'risidagi nizomi

Ijroiya organi to'g'risidagi nizomi


Kodeks

Korporativ boshqaruv kodeksi mavjud emas

Korporativ boshqaruv qoidalari

PDF
#!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=706#!trpen#BannerText_#!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=707#!trpen#Seraphinite Accelerator#!trpst#/trp-gettext#!trpen##!trpst#/trp-gettext#!trpen#
#!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=708#!trpen#Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.#!trpst#/trp-gettext#!trpen#