yandex

BAXTSIZ HODISALARDAN
XATARLARNI SUG’URTALASH

SUG’URTA QOPLAMASI

Sug'urta hodisasi - bu Qarz oluvchining bankrotligi va Sug'urtalovchining qarz va foizlarni to'lash bo’yicha moliyaviy majburiyatini qarzdorning bankrotligi natijasida sug'urtalovchiga zarar yetkazishi yoki kredit shartnomasining amal qilish muddati tugashidan oldin, sug'urtalovchi bir vaqtning o'zida qarorni muddatidan oldin qabul qilishi natijasida sodir bo'lgan hodisadir.

QOPLASH TARTIBI

Sug'urta qoplamasi Sug'urtalovchiga qarz oluvchi tomonidan qarzni to'lamagan qismi, garov yoki boshqa ta'minot turlari bilan ta'minlanmagan miqdorda, ammo har qanday holatda sug'urta summasidan oshmaydigan miqdorda to'lanadi. Sug'urta tovonining miqdori kreditning asosiy summasi va kreditdan foydalanganlik uchun foizlarni qaytarish uchun ajratilgan mablag'lar miqdorini olib tashlagan holda, aslida olingan kredit summasi va garov bilan ta'minlangan kredit summasi o'rtasidagi farq sifatida belgilanadi.

SUG’URTA OBYEKTI

Sug'urtala obyekti Sug'urtalovchining qarz oluvchi tomonidan olingan qarz miqdori va garov bilan ta'minlanmagan qismidagi qarzning to'lanmasganligi natijasida qarz shartnomasi bo'yicha yetkazilgan zararlar bilan bog'liq mulkiy manfaatlaridir.

FRANSHIZA

  • Zararning qoplanmaydigan qismi;
  • Franshiza miqdori qanchalik katta bo'lsa, bizning xizmatlarimiz uchun shuncha kam haq to'laysiz;
  • Kompensatsiya to`langanda, franshiza zarar miqdoridan ushlab qolinadi.

SUG’URTA MUKOFOTI

1,0 — 5,0%

yillik sug'urta summasidan.